Körutbildning

Körutbildning

Varje elev är unik, med olika förutsättningar, förkunskaper och mål. Därför är det en fördel om du som elev lägger upp ett personligt utbildningsprogram tillsammans med mig som lärare och eventuella handledare.
Då får vi bättre förutsättningar att gemensamt nå de uppsatta målen.

 

Dina förkunskaper, din inlärningsförmåga och hur mycket du kommer att kunna köra hemma med din handledare är exempel på faktorer som avgör kostnaden och längden på din utbildning.

 

Utbildningsmiljön och personkemin mellan lärare och elev är en annan viktig faktor för ett effektivt samarbete.

 

För att få en god gemensam bild av hur vi ska lägga upp din utbildning rekommenderar jag att du som elev börjar med en ”testlektion” hos mig, gärna tillsammans med din handledare. Då får vi chansen att ta reda på just dina förutsättningar.

 

Bilskolans geografiska läge, med närhet till bra övningsområden, bidrar också till en mer kostnadseffektiv utbildning för dig.

 

Intensivutbildning på hemmaplan?
Boka en ”testlektion” så kan vi tillsammans lägga upp en plan för din intensivkörning