Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1

Teoretisk utbildning
Syftet med Riskutbildningen del 1 (”riskettan”) är att skapa förutsättningar och tid för reflektion om hur egna värderingar och attityder påverkar beteendet i trafiken.

 

Utbildningen syftar också till att göra dig medveten om de risker och problem som kan uppstå om du kör när du är trött eller om du kör med alkohol eller droger i blodet.

 

Målet med utbildningen är att ge dig bättre självkännedom och en större medvetenhet om det egna valet. På så sätt kan du agera mer ansvarstagande i uppkomna situationer.

 

Då vi jobbar mycket med värderingsövningar, där du får ta ställning i olika frågor, kommer också dina kunskaper och erfarenheter till användning och du blir stärkt i eller får chansen att ompröva dina åsikter.
Utbildningen är ca 4 timmar lång.

rummet-new